Jan Verweij

Kant-tekening van een Horreatius; de rol van het Magazyn voor de critische Wijsbegeerte en de geschiendenis van Dezelve (1798-1803) in de Kantreceptie

De geschiedenis van de Kantreceptie in Nederland kent een eigenaardig verloop. In de eerste twee decennia van de 19e eeuw komt de aandacht voor het gedachtegoed van Kant met een snelheid en een intensiteit op die wij nu als een hype zouden betitelen.

Wie zijn de voorvechters, welke middelen gebruiken zij om hun ideeën te verspreiden, welke tegenstanders treffen ze, wat zijn de hete hangijzers in de vele polemieken en vooral: wat zijn de eigenlijke motieven van de vrijmetselaar Johannes Kinker en de remonstrant Paulus van Hemert om zich zo volledig te storten in het gewoel rond het kantianisme?