Het boek over Sylvester Eijffinger

WENKEN VAN EEN ECONOOM; VOOR/DOOR SYLVESTER EIJFFINGER

Daan Rutten

 

‘Everything should be made as simple as possible, but not simpler’

Deze zin loopt als rode draad door de carrière van Neerlands meest uitgesproken econoom: Sylvester Eijffinger. Hij vindt het van groot belang de balans te bewaren tussen alle verschillende rollen die hij vervult en daarbij vooral niet mee te huilen met de wolven in het bos. ‘De economisch commentator acteert als de wetenschappelijke weerman die zegt wat ons te verwachten staat, of dat nu zonneschijn is, of een gevaarlijke storm. Maar als onheilsprofeten elkaar de loef afsteken, dan kan het evengoed noodzakelijk zijn de rol van herder aan te nemen die de schaapskudde enigszins tot rust maant. En ja, soms is het belangrijk helemaal je mond te houden’.

De terugblik op een uitzonderlijke carrière van een gedreven wetenschapper en levensgenieter.

 

Boek ISBN: 978-94-6240-633-9


BESTEL HIER:

‘Everything should be made as simple as possible, but not simpler’

Deze zin loopt als rode draad door de carrière van Neerlands meest uitgesproken econoom: Sylvester Eijffinger. Hij vindt het van groot belang de balans te bewaren tussen alle verschillende rollen die hij vervult en daarbij vooral niet mee te huilen met de wolven in het bos. ‘De economisch commentator acteert als de wetenschappelijke weerman die zegt wat ons te verwachten staat, of dat nu zonneschijn is, of een gevaarlijke storm. Maar als onheilsprofeten elkaar de loef afsteken, dan kan het evengoed noodzakelijk zijn de rol van herder aan te nemen die de schaapskudde enigszins tot rust maant. En ja, soms is het belangrijk helemaal je mond te houden’.

De terugblik op een uitzonderlijke carrière van een gedreven wetenschapper en levensgenieter.

Zou u de Open Access versie willen zien ga dan naar: https://www.openpresstiu.org/catalog


Wie is Sylvester Eijffinger? Wat heeft hij al die jaren gedaan? Waar is hij geweest? Waarom heeft hij een Toyota? Wat heeft Mark Rutte met Sylvester? En wat doet Corona met onze economie?

Op 9 oktober nam prof. dr. Sylvester Eijffinger, hoogleraar Financiële Economie, na ruim 33 jaar afscheid van Tilburg University. Wij als Wolf Publishers en Open Press TiU hebben voor hem een bijzonder boek gemaakt over zijn eigen, persoonlijke geschiedenis. 

In zijn afscheidsrede heeft Sylvester Eijffinger veel verhalen over de geschiedenis van de universiteit vertelt. Ook die informatie kunt u bij de universiteit opvragen.

Bij zijn afscheid heeft hij ook nog de Oorkonde van Erelid van Open Press TiU ontvangen.

In zijn boek hebben onze premier Mark Rutte, minister van financiën Wobke Hoekstra, Arthur Eyffinger en Paul van der Geest een eigen brief aan hem geschreven.

In al die jaren bevond Eijffinger zich in de haarvaten van de universiteit en was hij voor menig journalist, op zoek naar duiding over economische processen, de stem naar buiten. In zijn afscheidsrede blikt hij terug op die drie decennia en deelt hij zijn gedachten over de ontwikkelingen die hij in deze tijd heeft waargenomen op het gebied van onderzoek, onderwijs en valorisatie. Volgens hem kenmerkt Tilburg University zich door academic entrepreneurship, en dat heeft ze te danken aan founding father Martinus Cobbenhagen, de academic entrepreneur avant-la-lettre.

Hoe ontwikkelde zich dit academic entrepreneurship in de afgelopen drie decennia? Eijffinger schetst de ontwikkeling aan de hand van (1) de internationalisering van het onderzoek, (2) de internationalisering van het onderwijs, en (3) de herwaardering van valorisatie en impact (maatschappelijke dienstverlening). Zijn conclusie is dat Tilburg University een opmerkelijk vermogen heeft getoond om zich continu te vernieuwen op deze drie gebieden waarbij het academic entrepreneurship van de oprichter Martinus Cobbenhagen leidend is geweest.

Ter afsluiting van zijn rede gaf hij aan het College van Bestuur nog een vijftal aanbevelingen mee voor de toekomst van Tilburg University, de laatste ‘vijf van Eijff’ zogezegd. Welke dat zijn, maakt hij in zijn afscheidsrede bekend.

U kan de afscheidsrede op Youtube bekijken: https://youtu.be/_KeeHhB5JjI