Eerste Kamer

Waarom wordt in de senaat niets gedaan?
Willem Witteveen en Elske ter Veld

ISBN (hardcover) : 9789058500441

De fractie van de Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer heeft de gewoonte het eind van de fractievergadering af te sluiten met een gedicht, voorgelezen door een senator. De keuze van dit gedicht is een zeer persoonlijke. De omstandigheden in de wereld, een confrontatie met een ingrijpende gebeurtenis, de (politieke) realiteit van alledag, de werkzaamheden van een senator, dit alles is van invloed op de keuze. Deze verbinding tussen poëzie en politiek aan het eind van een fractievergadering geeft daardoor misschien een antwoord op de vraag van de titel. Er wordt dan misschien niets gedaan in de senaat, maar - gedachtig het feit dat de Eerste Kamer een chambre de réflexion wordt geacht te zijn - er wordt wel degelijk gedacht.En deze gedachten zijn ook verbonden met poëzie, met dichters en gedichten.In de bundel geven de PvdA senatoren een toelichting, een verantwoording of een verklaring van hun keuze voor een gedicht in de periode 1999-2003.

Als inleiding gaat Willem Witteveen in een essay dieper in op de relatie tussen politiek en poëzie, waarna vervolgens de keuze wordt gepresenteerd van 14 senatoren. Enkelen van hen zijn algemeen bekend binnen en buiten de politieke arena (Eric Jurgens, Johan Stekelenburg, Elske ter Veld, Ed van Thijn), andere senatoren hebben misschien minder in het licht van de televisielampen gezeten, maar wat hen allen bindt is de bewuste keuze voor een gedicht verbonden met de (politieke en sociale) realiteit.

De gedichten en dichters zijn van alle tijden en voornamelijk Nederlandstalige dichters. Zo zijn gedichten opgenomen van P.C. Hooft, Ingrid Jonker, H.H. ter Balkt, J.C. Bloem, Rodhan al Galidi en Martinus Nijhoff. Daarnaast worden twee gedichten gepubliceerd van de senatoren Willem Witteveen en Elske ter Veld en als bijzonderheid een aan Wim Kok toegeschreven haiku (in het essay van W. Witteveen).