Nederlands Vlaamse Vereniging voor Strafrecht 

De Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht (opgericht januari 2004) heeft tot doel het wetenschappelijke debat over strafrecht en strafrechtspleging in Nederland en Vlaanderen te bevorderen, en de wetenschappelijke banden tussen beide nauwer aan te halen. Zij zal daarom tenminste een maal per jaar een bijeenkomst organiseren waarop aan de hand van pre-adviezen een thema aan de orde wordt gesteld vanuit zowel Belgisch als Nederlands perspectief. Daarnaast is zij voornemens kleinere bijeenkomsten te beleggen om belangwekkende proefschriften en andere publicaties te bespreken. De vereniging is een gezamenlijk initiatief van de vakgroepen strafrecht aan een aantal Nederlandse en Vlaamse universiteiten.

Ieder jaar produceren wij een bundel met een topic:

2019
Buitengerechtelijke afdoening van strafzaken in Nederland en België
A. Bailleux, A.E. Harteveld, R. Robroek & R. Verstraeten
Pre-adviezen voor de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht 4 oktober 2019 te Leuven
uitgegeven door Wolf Legal Publishers
ISBN 978-94-6240-541-7 hardcover / ISBN 978-94-6240-542-4 softcover

2018
Forensisch bewijs in het Nederlandse en Belgische Strafrecht
D. Aben en S. van Overbeke>
Pre-adviezen voor de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht 5 oktober 2018 te Utrecht
uitgegeven door Wolf Legal Publishers, Nijmegen
ISBN 978-94-6240-485-4 hardcover / ISBN 978-94-6240-481-6 softcover

2017
Terrorisme: Een analyse van het Belgische en Nederlandse materieel strafrecht
A. Fransen, J. Kerkhofs, P.A.M. Verrest
Pre-adviezen voor de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht 6 oktober 2017 te Mechelen
ISBN 978-94-6240-435-9 hardcover / ISBN 978-94-6240-428-1 softcover

2016
Zoeken in computers naar Nederlands en Belgisch recht
Bert-Jaap Koops, Charlotte Conings, Frank Verbruggen
Pre-adviezen voor de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht 7 oktober 2016 te Amsterdam
ISBN 978-94-6240-332-1

2015
Nader strafrechtelijk onderzoek vanuit verdedigingsperspectief
J. Boksem, D. De Wolf
Pre-adviezen voor de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht 2 oktober 2015 te Antwerpen
ISBN 978-94-6240-259-1

2014
Het Openbaar Ministerie verandert
M.E. de Meijer, J.B.H.M. Simmelink, D. Van Daele
Pre-adviezen voor de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht 3 oktober 2014 te Tilburg
ISBN 978-94-6240-161-7

2013
Bestraffing in Nederland en België
M.S. Groenhuijsen, T. Kooijmans en Y. Van Den Berge
Pre-adviezen voor de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht 4 oktober 2013 te Hasselt
ISBN 978-90-5850-708-2

2012                                                                                                                                              
Gedragsverboden en vrijheidsbeperkingen
B.F. Keulen en Ph. Traest
Pre-adviezen voor de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht 5 oktober 2012 te Rotterdam
ISBN 978-94-6240-036-8

2011                                                                                                                                              
Gedragsverboden en vrijheidsbeperkingen
F.W. Bleichrodt en S. de Decker
Pre-adviezen voor de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht 7 oktober 2011 te Antwerpen
ISBN 978-90-5850-708-2

2010                                                                                                                                              
De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van leidinggevenden in economische context
E. Sikkema en P. Waeterinckx
Pre-adviezen voor de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht 1 oktober 2010 te Arnhem
ISBN 978-90-5850-564-4

2009                                                                                                                                              
De duur van het strafproces in België en Nederland
J.W. Fokkens, J. Meese, A. De Nauw en M. Otte
Pre-adviezen voor de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht 2 oktober 2009 te Brussel
ISBN 978-90-5850-470-8

2008                                                                                                                                              
Witwassen in Nederland en België
F. Deruyck en G.C. Haverkate
Pre-adviezen voor de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht 3 oktober 2008 te Den Haag
ISBN 978-5850-338-6

2007
Deskundigen en tegenspraak in het Belgische en Nederlandse strafrecht
F. Hutsebaut en J.M. Reijntjes
Pre-adviezen voor de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht 12 oktober 2007 te Gent
ISBN 978-90-5850-308-4

2006
Verschoningsrecht in het strafrecht van België en Nederland
C. Brants, T. Spronken, P. Traest en J. Meese
Pre-adviezen voor de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht 13 oktober 2006 te Utrecht
ISBN 10: 90-5850-214-7 ISBN 13: 978-90-5850-214-8 Samenvatting van de preadviezen

2005

Voordeelsontneming in België vanuit procedurele invalshoek/Het procesrechtelijke raamwerk van de ontnemingsmaatregel
mw.dr. Joëlle Rozie, Vrije Universiteit Brussel: mr. Matthias J. Borgers, Universiteit van Tilburg.  Samenvatting van de preadviezen

2004
Voorbereidingshandelingen in het strafrecht
Prof. dr. F. Verbruggen, Prof. dr. E. Prakken en Dr. D. Roef
Preadviezen voor de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht 8 oktober 2004 te Tilburg
ISBN: 90-5850-091-8