Tijdschrift voor Constitutioneel Recht

Het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht (TvCR) (ISSN 1879-6664) beoogt belangrijke staatsrechtelijke ontwikkelingen en thema’s te belichten. Daarbij wil het een podium zijn voor actuele, diepgravende en spraakmakende bijdragen over grondrechten, Europees en internationaal constitutioneel recht, politiek staatsrecht, wetgeving, rechterlijke organisatie en rechtsbescherming, Koninkrijksrelaties en decentralisatie.

TvCR verschijnt vier keer per jaar en wordt toegezonden aan de leden van de Staatsrechtkring, de Nederlandse vereniging voor staatsrecht.