Publish a book

Since the end of the nineties of the last century we publish books, websites and other media. Maybe you would like to publish your thesis, book, biography or something else than please take a look at our website and contact us....

What we do

Right from the start we will assist you on:

 • the idea
 • the expected final product
 • any research guidance you may require
 • the technical preparation for production
 • editing – including design, style, font and formatting,
  paper, cover, method of binding etc.
 • the printing process
 • proofs of concept
 • marketing

When the product is finalised and meets your expectations, we take care of any further publication, distribution, promotion and sales.

The main characteristic of Wolf Publishers is our direct involvement in every step of the process - from the first idea to the final product. Our philosophy is based on a participation and collaborative approach.

Custom design and editing

If you do not have the time or the experience to edit your book or to do the lay-out, we will take care of it. We provide you with a range of editing and typesetting services. You can use our services and an extended team of designers, who can do the text editing, lay-out and book cover at affordable prices.

If your work is commercially marketed, we take care of ISBN and send your work to various magazine editors to review it and advertise via third party websites. Our international network of agents and booksellers enable us to offer and sell your work everywhere in the world.

The English-language publications are marketed through one of our agents in the USA, Germany, UK and other countries, in addition, the Dutch-language publications are being offered at Bol.com, Managementboek.nl and Amazon.com.

Corporate social responsibility

When producing books and other products, we try to work as environmentally friendly as possible.

This includes:
• working with FSC certified papers
• working with ISO certified partners
• limited to no stock; printing on demand
• damaged returns from bookstores are donated to countries such as Suriname, Kosovo and several African countries.

Manuscripts

WLP remains the address for publishing your manuscript or book proposal. You can offer these works through info@wolfpublishers.nl. We ask you for some information on the subject, book and author in question. After all, you are the specialist. Dissertations, orations, occasional bundles and liber amicora are accepted by us without conditions. If it is a stand-alone work, we will have the manuscript or the design reviewed by our network of experts. When the work fits within our product range, we make individual agreements with the author on the dissemination of the work and about royalties. We aim to give an explanation of the manuscript within two weeks. If you have manuscripts that do not fit within a legal fund, but are cultural in character such as a poetry collection or commemorative book, you can also contact us. We have had our own cultural imprint Vidya since 1997.

Languages

The past years we published more and more books in different languages. In our collection we published books in Russian, Chinese, Spanish, Italian, French, German and other languages. If you prefer to have your books translates or published in another language feel free to contact us.

 

Een boek uitgeven

Sinds het eind van de negentiger jaren van de vorige eeuw geven wij boeken, websites en andere media uit. Wellicht ben u geïnteresseerd in het uitgeven van uw proefschrift, scriptie, boek, biografie of iets anders neem dan contact met ons op en kijk op onze website voor meer informatie.

Hoe gaan we te werk

 • Wij begeleiden u vanaf het eerste moment met:
 • het idee
 • hoe het eindproduct er uit moet zien
 • hebt u extra onderzoeksondersteuning nodig
 • de technische kant van de productie
 • opmaak en nakijken van het manuscript en toevoegen van lettertypes en illustraties
 • het hele printproces
 • het nakijken van de proeven
 • het verspreiden en verkopen van uw productie

Bij WLP nemen we graag al uw zorgen omtrent het uitgeven van uw werk uit handen. Kenmerkend voor onze uitgeverij is dat wij persoonlijk betrokken (willen) zijn bij het gehele proces: van het meedenken over het idee, opzet, verwacht eindproduct en de technische voorbereiding tot de productie en
de drukfase bij de drukker. En daarna verspreiding, promotie, verkoop, opslag en voorraad. Nieuwe concepten (E-books, websites, boek/multimediacombinaties) worden beproefd en getest. Wij zien het uitgeven van uw werk als een gedeeld creatief- en samenwerkingsproces, waarbij de gezamenlijke trots op het eindresultaat voorop staat. Dat maakt
ons uniek.

Opmaak op maat

Wanneer u geen tijd heeft of de kennis niet bezit om het werk zelf op te maken, dan zijn wij u daar graag bij van dienst. WLP beschikt over een eigen opmaakservice en een uitgebreid netwerk van vormgevers, waardoor wij u tegen een geringe prijs van dienst kunnen zijn bij de redactie van de tekst en de vormgeving van het binnenwerk en omslag. Wij zijn niet alleen in staat uw werk volledig vorm te geven, maar kunnen ook auteursrichtlijnen verstrekken en u met raad en daad bijstaan bij de opmaak van het werk.

Het schrijven van een (hand)boek en/of studiemateriaal is een hele klus. Soms kunt u wel wat hulp gebruiken. WLP heeft diverse rechtenstudenten op projectbasis beschikbaar die u kunnen ondersteunen bij uw onderzoek. Hierbij kunt u denken aan praktische ondersteuning rondom de verzameling van wetgeving en relevante jurisprudentie, maar ook aan het meer actief meewerken aan publicaties door het schrijven van teksten. Deze studenten
zijn niet alleen beschikbaar voor de productie van nieuwe werken, maar kunnen ook ingezet worden om bestaande werken te actualiseren.

Maatschappelijke betrokkenheid

Bij het produceren van boeken en andere producten proberen we zo milieuvriendelijk mogelijk te werken.

Dit omvat

 • werken met FSC-gecertificeerd papier
 • werken met ISO-gecertificeerde partners
 • beperkt tot geen voorraad; drukwerk op aanvraag
 • beschadigde retourzendingen van boekhandels worden gedoneerd aan landen als Suriname, Kosovo en verschillende Afrikaanse landen.

Aanbieden van manuscripten

Uiteraard blijft WLP het adres voor het uitgeven van uw manuscript of boekvoorstel. U kunt deze werken aanbieden via info@wolfpublishers.nl. Wij
vragen u dan enkele gegevens over het betreffende onderwerp, boek en auteur. U bent immers de specialist. Proefschriften, oraties, gelegenheidsbundels en liber amicora worden zonder voorwaarden door ons geaccepteerd. Is het een op zichzelf staand werk, dan zullen wij het manuscript of de opzet laten beoordelen door ons netwerk van experts. Wanneer het werk past binnen ons productgamma, maken wij met de auteur individuele afspraken over de verspreiding van het werk en over royalties. Wij streven er naar binnen twee weken uitsluitsel te geven over de uitgave van het manuscript.

Heeft u manuscripten die niet passen binnen een juridisch fonds, maar cultureel van karakter zijn zoals een dichtbundel of gedenkboek, dan kunt u ook terecht bij ons. Wij hebben al sinds 1997 onze eigen culturele imprint Vidya.

Talen

De afgelopen jaren publiceren we steeds meer boeken in verschillende talen. In onze collectie publiceerden we boeken in het Russisch, Chinees, Spaans, Italiaans, Frans, Duits en andere talen. Als u liever uw boeken vertaalt of publiceert in een andere taal neem dan gerust contact met ons op.